Stichting Historie Zuidwending

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Home Het 1e boek

Recht uut, recht aan

 

"Het was buitengewoon belangrijk dat de geschiedenis van Zuidwending op papier werd gezet",
vertelde onze oud voorzitter Dhr. R. Meijer.

Zuidwending is, voor wie het nog niet weet, een lintdorp in de gemeente Veendam in de provincie Groningen.

Kaart Zuidwending

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was nog nooit een boek over Zuidwending gemaakt, en wij waren het aan ons nageslacht verplicht om de
historie van ons mooie dorp vast te leggen. 

Vandaar dat de leden van de "Stichting Historie Zuidwending" in het jaar 2002 een boek over
Zuidwending hebben gepubliceerd.
                                                
Het idee om het boek te gaan maken was eigenlijk afkomstig van oud-inwoner Ties Tepper.
Maar door allerlei omstandigheden kwam het er maar niet van.
                                                
In september 1996 heeft een groep bewoners uiteindelijk de koppen bij elkaar gestoken en werd
de Stichting Historie Zuidwending opgericht.
                                                
Niet lang daarna waren er werkgroepen samengesteld die elk een deel van de geschiedenis
voor hun rekening namen.


Zo waren er werkgroepen voor ondermeer onderwijs, landbouw en middenstand.
                                                
Ook was er een werkgroep voor de foto's, want foto's hadden een zeer belangrijke rol in het boek.
                                                
Een belangrijke kracht binnen de stichting is Sieneke Heikens. Zij heeft thuis veel plakboeken
met krantenknipsels verzameld. 

Vanaf 1987 heeft ze alle artikelen over gebeurtenissen in Zuidwending vanaf 1900 verzameld,
bij het maken van het boek komen die nu natuurlijk mooi van pas.
                                                
Om de informatie te verzamelen werden regelmatig gemeentelijke- en rijksarchieven bezocht.

Ook werden de vele documenten van de dorpsbewoners onder de loep genomen.
                                                
"Het hele dorp werkte mee".  Veel mensen kwamen bij ons met verhalen en foto's uit het verleden.
                                                
Zelfs in Canada werd met ons meegeleefd.   Wij kregen vanuit dit land een fax van een oud-inwoner.  
Hij had van ons initiatief gehoord, en wilde ons enkele adviezen geven.

In 2002 was het zover, het boek "Recht uut, recht aan" was eindelijk klaar.

Het boek over de historie van het dorp Zuidwending (Gem. Veendam) werd op vrijdag
22 november 2002 gepresenteerd in het dorpshuis van Zuidwending.

Het eerste exemplaar werd door de voorzitter van de Stichting Historie Zuidwending,
Dhr. E. Hofman overhandigd aan Burgemeester Meijerman van de gemeente Veendam.

 

 

Dhr Hofman bezig met zijn toespraak.
Foto : F. Jager - Veendam - Copyright (C) 2002


Dhr. Meijerman vertelde het aanwezige publiek dat hij had verwacht een boerderijenboek
overhandigd te krijgen, maar tot zijn verbazing bleek het echter om een complete
geschiedschrijving van het dorp Zuidwending te gaan.


Dhr. Menno de Lange, een lid van de Stichting Historie Zuidwending reikte een boek uit
aan een nazaat van Wirthio Matthiae, Dhr. Jaap Tonkens uit Meeden.
Wirthio Matthiae was in 1649 een van de stichters van het dorp Zuidwending.


Het boek met de titel "Recht uut, recht aan De geschiedenis van Zuidwending" werd
opgedragen aan Dhr. Aalje Tiktak en Dhr. Jan Karel Broekema die de voltooiing van het
boek helaas niet meer mee hebben mogen maken.

De Stichting Historie Zuidwending is beide heren veel dank verschuldigd.


De volgende zaken komen in het boek aan de orde.

- Vervening en eerste bewoners

- De landbouw

- Middenstand, nijverheid en industrie

- Rechtspraak en bestuur

- Over water en weg

- De kerk van Ommelanderwijk - Zuidwending

- De school in Zuidwending

- Dörsen en ruden

- De oorlogsjaren

- Dorpsleven

- Boerderijen en hun bewoners (Het "boerderijen boek" gedeelte)

- Bewoners 1795 - 2000

- Personenregister (Handig voor genealogen)

 

Helaas is het boek "Rechtuut, rechtaan" niet meer leverbaar, en bestaat "Heveskes Uitgevers BV" niet meer.


De onderstaande folder over "Rechtuut, rechtaan" werd indertijd verspreid.

 

 

 

 

 Helaas is het boek "Rechtuut, rechtaan" niet meer leverbaar, en bestaat "Heveskes Uitgevers BV" niet meer.

 

Free counter and web stats